Elisabeth Plum er hovedarkitekt bag det danske begreb kulturel intelligens, som er frugten af hendes mange års praktiske erfaringer og teoretiske overvejelser

Elisabeth Plum har siden starten af 90'erne arbejdet som selvstændig konsulent og hjulpet virksomheder med at få bedre resultater i projektledelse, innovation, fusioner, globalisering og tværfagligt arbejde.

For Elisabeth Plum er større mellemmenneskelig forståelse på tværs af forskelle på arbejdspladsen ikke blot en sympatisk tanke, men noget der kan aflæses på bundlinjen

Elisabeth Plum arbejder både med de tætte menneskelige relationer på gruppeplan og med de store linjer på det organisatoriske plan. Hun kombinerer en ekspertise i kultur med sine solide erfaringer med forandringsledelse og ledelsesudvikling.

Elisabeth Plum er ukonventionel og har i mange år udfordret vanetænkningen på kulturfeltet. Hun viser alternativer til mainstream-metoderne og inspirerer til at gå nye veje, der passer bedre til de aktuelle udfordringer. Hendes modeller og arbejdsmåder bygger på den nyeste teori og på aktuelle erfaringer fra samarbejdet med virksomhederne.

Elisabeth Plum er forfatter til mange artikler og flere bøger; Hun har udviklet et dialogspil og er konstant i gang med at udvikle nye brugbare værktøjer sammen med samarbejdspartnere i virksomhederne. Hun er uddannet mag.art. i kultursociologi og psykoterapeut med speciale i organisationsudvikling samt efteruddannet i flere slags proceskonsultation og psykologiske typebestemmelser.

Elisabeth er ikke typen der laver 50 ens kurser, men er derimod optaget af hvordan hun bedst kan opbygge virksomhedernes egne kompetencer ved at rådgive og undervise ledere og HR-folk.

Her er nogle eksempler på opgaver Elisabeth Plum har løst:

  • Elisabeth hjalp R&D i en teknisk virksomhed med at revitalisere et vigtigt udviklingsprojekt, hvor det var nødvendigt med en markant kulturforandring. Projektdeltagerne lærte at håndtere de besværlige indbyrdes forskelle og bruge forskellenes positive potentiale
  • Elisabeth var den skandinaviske chefkonsulent i et internationalt team, der bistod med den kulturelle integration i en omfattende fusion i bilindustrien mellem en svensk, en amerikansk og en fransk virksomhed. Det var en kompleks integration på tværs af landegrænser, organisationskulturer, ledelsesstile og branchestolthed.
  • Elisabeth fik biotek-virksomhedens udviklingsprojekt til at finde deltagernes skjulte ressourcer og gøre helt nye opdagelser indenfor feltet. I en situation præget af høj kompleksitet skabte de højtspecialiserede eksperter nye samarbejdsformer, der stimulerede deres nytænkning.
  • Elisabeth var direktionens rådgiver da tre kommuner fusionerede som led i strukturreformen. Hun designede den indledende forandringsproces og coachede cheferne til selv at stå i spidsen for fusionens mange processer blandt medarbejderne.
  • Elisabeth udviklede og ledede et etårigt europæisk udviklingsprogram for offentlige chefer. Der var fokus på internationalisering, strategisk ledelse og ledelse i kompleksitet, og ca. 150 chefer fra 8 lande deltog i løbet af de otte år.
  • Elisabeth rådgav ledere fra en globalt fremstillingsvirksomhed i at forny personalestrategien. Den interne mangfoldighedsindsats blev koblet med udfordringerne i det globale samarbejde og førte til en integreret strategi om at bruge de vitale forskelle i virksomheden.

 

Engelsk version

Hvad kan Elisabeth Plum tilbyde dig

Klik dig videre til praksis, hvis du vil se eksempler på, hvad Elisabeth Plum kan hjælpe din virksomhed med.

 

Se ogsÅ

Vital Differences® er et dialogredskab, hvor grupper i praksis udvikler et kulturelt intelligent samarbejde på tværs af forskelle internt i gruppen eller overfor deres eksterne partnere.

Læs mere om Vital Differences®

 

Elisabeth Plum

Læs mere om Elisabeth Plum på hendes website www.plum.co.dk