Alle ledere og medarbejdere kan styrke deres kulturelle intelligens

Udvikling af kulturel intelligens er ikke et quick-fix men en læreproces med fokus på egen praksis. Deltagerne opbygger gradvist et nyt syn på kulturforskelle, får et nyt sprog og lærer professionelle metoder til at skabe bedre resultater i det tværgående samarbejde.

Store og små, offentlige og private virksomheder kan få designet en proces, der giver større forståelse på tværs og bedre adgang til det innovative potentiale. Det er relevant ved projektledelse, innovation, globalt samarbejde, teamledelse og tværfagligt arbejde.

  Elisabeth Plum: Kultursociolog, ledelsesrådgiver & proceskonsulent  

Elisabeth Plum: Kultursociolog, ledelsesrådgiver & proceskonsulent

Elisabeth Plum engagerer sig altid i den konkrete case, så I får en skræddersyet indsats tilpasset virksomhedens ståsted og udfordringer. Du kan vælge mellem forskellige slags ydelser:

Foredrag Kurser Workshop Rådgivning

 

 

Foredrag - kan for eksempel bruges ved projektopstart, ledelsesmøder og afdelingsseminarer.

Foredrag: En times oplæg der kan udfordre vanetænkningen og give ideer til mere kulturelt intelligent samarbejde

Foredrag plus: To timers kombineret foredrag og gruppearbejde, hvor deltagerne drøfter egne eksempler og omsætter teori til ideer til nye handlinger

Eksempler på foredragstitler:

 • ”Kulturel intelligens – en kompetence der kan ses på bundlinjen”
 • ”Team Potentiale Modellen™ - Om at finde gruppens skjulte ressourcer”
 • ”Vi må ud af komfortzonen hvis det tværgående samarbejde skal lykkes”

 

Kurser - med op til 20 deltagere for ledere, HR-folk og projektledere.

En- eller todages kurser i at bruge kulturel intelligens til gavn for bundlinjen. Hvad enten det handler om at forebygge konflikter eller om at skabe nytænkning ved få forskelle aktivt i spil. Afholdes som interne forløb skræddersyet virksomhedens behov.

Eksempler på kurser:

 • ”Optimer din gruppe ressourcer og skab mere nytænkning – Hvordan man bruger Team Potentiale Modellen™ til forandringer i hverdagen”
 • ”Kulturel intelligens – som en udviklingsstrategi og som redskaber til frugtbart samarbejde i vores komplekse/globale virksomhed”

 

Workshops - kan bruges til at revitalisere samarbejdet og skabe mere effektive arbejdsformer i ledergrupper, afdelinger, projektgrupper og ved tværgående initiativer, når kompleksiteten er høj.

Workshops er halve eller hele dage med høj deltageraktivitet, hvor pointer og modeller om kulturel intelligent praksis bruges til at skabe nye perspektiver på virksomhedens aktuelle udfordringer.

Workshops kan sammensættes til udviklingsforløb, hvor gruppen arbejder med Elisabeth Plum på halve og hele dage hen over et halvt år. Deltagerne løser opgaver mellem de enkelte workshop og implementerer herved løbende deres nye viden i det daglige arbejde, så der sker mærkbare forandringer.

Eksempler på overskrifter for workshops:

 • ”Hvordan håndterer vi projektets kompleksitet og bruger de besværlige forskelle som ressourcer?”
 • ”Hvordan stopper vi vores kulturelle autopilot og får øje på flere ressourcer hos vores globale aktører?”
 • ”Hvordan overskrider vi silotænkningen og skaber innovation i nye konstellationer?”

 

Rådgivning. Rådgivning af beslutningstagere i forbindelse med forskelle ved globalt samarbejde, forandringsprocesser, opstart af nye projekter og samarbejde på tværs af siloer.

For eksempel fem to-timers sessioner hen over et halvt år, hvor der udvikles ny strategi og designes processer, så ledere og medarbejdere er aktive med at skabe de ønskede forandringer.

Eksempler på overskrifter for rådgivning:

 • "Hvordan vi sørger for at færdige projekter overfører vigtig læring om samarbejde til nye komplekse projeker, så vi ikke spilder virksomhedens ressourcer og vigtig viden går tabt."
 • "Hvordan vi skaber vi en innovationsfremmende kultur helt fra starten af vores nye tværgående projekt"
 • "Strategisk brug af globale ressourcer. Når ind- og udstationering ikke blot er en logistikopgave men handler om udveksling og produktion af værdifuld viden."

 

 

Engelsk version

Få inspiration, artikler og redskaber via nyhedsbrevet

 

Praktisk dialogredskab

Læs nærmere om Vital Differences® som skaber kulturelt intelligent samarbejde i grupper. Gå til website