Begrebet kulturel intelligens defineres i bogen Kulturel intelligens (Plum et al. 2007)

Kulturel intelligens

Kulturel intelligens er evnen til at skabe et konstruktivt samarbejde med mennesker, der tænker og handler anderledes end en selv (Opdateret definition, Plum 2011). Kultur og kulturforskelle påvirker den måde vi tænker og handler på, og derfor er kultur afgørende for de resultater vi når – og om vi når dem eller ej.

Kulturel intelligens bygger på en dynamisk forståelse af kultur som et fællesskab der skabes mellem mennesker. Begrebet bygger også på et bredt kulturbegreb, hvor kultur findes i alle relevante forskelle på arbejdspladsen som fx. faglighed, arbejdsfunktion, nationalitet og organisatorisk tilknytning.

Dette danske begreb adskiller sig fra den anglesaksiske variant, som udelukkende omhandler nationale forskelle og hvor kulturel intelligens ses som noget individuelt, der kan måles kvantitativt og forkortes CQ (Læs mere i bogen, s. 50-53). Det danske begreb er derimod en relationskompetence, som måles på resultatet af kulturmødet.

Kulturel intelligens består af tre dimensioner som påvirker hinanden og er lige vigtige at mestre:

  • Interkulturelle engagement er motivation, nysgerrighed og lyst til at lære af mennesker der er forskellige fra en selv. Denne emotionelle dimension udgør drivkraften når forskelle mødes
  • Kulturforståelse er kulturel selvindsigt og viden om kulturforskelle og deres betydning for samarbejdet. Desuden specifik indsigt i andres kulturer og mental fleksibilitet til at kunne se situationen fra flere sider
  • Interkulturel kommunikation handler om at kunne slukke sin kulturelle autopilot og slå over på manuel styring, hvor man observerer, lytter og spørger mere, og evt. bruger flere redskaber til at forbedre samarbejdet i situationen.

De tre dimensioner er alle lige nødvendige og ingen af dem kan stå alene for de påvirker hinanden. Det gælder om at finde frem til hvad der er nøglen til udvikling af ens kulturelle intelligens i situationen og hvilke handlemuligheder man har.

De tre dimensioner giver analysekraft til bedre at forstå situationen og redskaber til at forbedre den.

Bliv opdateret omkring brug af begrebet i praksis.
Tilmeld dig nyhedsbrevet

 

 

 

Engelsk version

KØb bogen her

 

LÅn bogen pÅ biblioteket her

 

LÆs mere om Kulturel intelligens i disse publikationer af Elisabeth Plum

Ledelse af forskelle – sådan kommer vi videre artikel på ledelseidag.dk nr. 2, februar 2013. Læs artiklen online

Actively managing differences - They found the overlooked resource for innovation artikel på Dansk Industri's Global Leadership Academy, 04.2013

Cultural intelligence – the art of leading cultural complexity artikel på Dansk Industri's Global Leadership Academy, 04.2013

Slå den kulturelle autopilot fra når du ansætter. Lotte Winkler interviewer Elisabeth Plum i Offentlig Ledelse 02, 2013.

Håndbok i Kulturell Intelligens. Direktoratet for forvaltning og IKT, Oslo 2010

The Future of innovation is Dependent on Cultural Intelligence. In: Bettina von Stamm & Anna Trifilova (ed.) The Future of Innovation, Gower 2009

Bygger bro mellem forskelle, artikel af journalist Ulla Nygaard i Farmakonomen nr. 17, 30. oktober 2007 skrevet på baggrund af Elisabeth Plums oplæg om nationale kulturforskelle på generalforsamlingen i Sektionen for Industriansatte den 30.9.2007 

Sælger af kultur, Finn Svennings interview med Benedikte Achen og Elisabeth Plum i Projektledelse, udgivet af Foreningen Dansk Projektledelse 12. årgang nr. 3, 2007. 

Kulturel intelligens, artikel I Børsens Håndbog I Praktisk Ledelse, september 2007

Cultural Intelligence - A concept for bridging and benefiting from cultural differences, artikel juli 2007.

Vejen til gode resultater går via kulturel intelligens - Chefen skal gå forrest, artikel i HK Kommunals Temaavis nr. 2 Når kulturen slår gnister, juni 2007

Kulturel intelligens - at skabe konstruktivt samarbejde på tværs af forskelle, artikel i Ledelseidag.dk, maj 2007

Se alle Elisabeth Plums publikationer på plum.co.dk